Akshaya College Against Bribery & Corruption

ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲಂಚ‌ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ವಿರುದ್ಧದ‌ ಆಂದೋಲನ,‌ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ವಿಧಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಲಂಚದಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಾಳಿ, ಲಂಚ‌ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ – ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಡಾ. ಯು.ಪಿ.ಎಸ್. ಕರೆ Suddi News Previous Next